I.ULUSAL SAĞLIKTA YAPAY ZEKA ÖĞRENCİ KONGRESİ

29.01.2022 Cumartesi

10.00-10:45

Açılış Konuşmaları

Öğrenci Toplulukları
Muhammed Halil LEYGARA
, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Topluluğu Başkanı
Cemre KARABACAK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi TeknoTıp Kulübü Başkanı
Birkan YENİTÜRK, Cerrahpaşa Sağlıkta Yapay Zeka Kulübü Başkanı
Alper ERİÇ, Marmara Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Kulübü Başkanı
Ahmed Mesih KARADUMAN, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıkta Hesaplamalı Bilimler ve İnovatif Teknoloji Topluluğu Başkanı
Fatih Furkan ERSOY, Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme Topluluğu Başkanı

Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

Dr. Mahir ÜLGÜ, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkanı

10:45-11:15                         Açılış Sunumu: Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı

                                             Sağlıkta Yapay Zeka ile Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma

11:15-12:15

Kamu Perspektifinden Türkiye’de Sağlıkta Yapay Zeka

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saffet KÖSE

 Konuşmacılar:

Dr.Mahir ÜLGÜ, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Prof.Dr. Songül VARLI ,  TÜSEB Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitü Başkanı

12.15 – 13.30

Öğle Arası

13.30- 14.30

Klinik Tanı Yöntemlerinde Yapay Zekâ 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melih Bulut  

Konuşmacılar:

Gökhan HATİPOĞLU, Virasoft, Patolojide Yapay Zeka Uygulamaları

İlker Gelişen, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yapay Zeka ve İlaç Araştırma Geliştirme

Doç.Dr.Murat CEYLAN, AIVISIONTECH, Yenidoğan sağlık durumlarının tespitinde termal görüntüleme ve yapay zeka (ai2neo)

14.30- 14.45

Ara

14.45-15.45

Temel Bilimler ve Yapay Zeka

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Serdar FAK, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Konuşmacılar:

Dr.Ali ERTÜRK, Institute of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (iTERM, Yeni Nesil Biyomedikal Çözümler için Yapay ZekaTabanlı Görünüleme Yöntemleri   

Prof. Dr. Aydoğan ÖZCAN, Electrical and Computer Engineering Department & California NanoSystems Institute, University of California Los Angeles, Mobil Mikroskoplar, Tele-Tıp ve Derin Öğrenme

15.45 – 16.00

Ara

16.00-17.00

Yapay Zekânın Klinik Uygulamaları

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZLÜ, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme Teknolojileri: Gelecekte neler bekliyor?

Prof. Dr. Ali Serdar FAK, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aritmi örneğinden: yapay zekâ ne yapar, biz ne yaparız?

Arş.Öğr.Gör.İlkim Ecem EMRE, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Hastalık Tespitinde Makine Öğrenmesi

Doç.Dr.Utku KÖSE, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri

30.01.2022 Pazar

1. Oturum:

09.15 – 10.00

Yaşamın Yapıtaşı Atom Değil Enformasyondur

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Melih BULUT

Konuşmacı:  Prof. Dr. Türker KILIÇ, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

10.00 – 11.00

Sözlü Bildiri Sunumları

11.00 – 13.00

Bir Fikrim Var” Proje Final Sunumları

13.00- 13.30

Öğle Arası

13.30 –15.00

Sağlıkta Yapay Zekâ Start-Up Örnekleri

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Tunç LAÇİN

Deniz Can ALIŞ, Hevi AI, Tıbbı Görüntülemede Yapaya Zeka: Hevi AI

Albert Health, Dr. Selahattin ÇOLAKOĞLU, Dijital Hastalık Yönetimi ve Ses Teknolojisi

Yolmed – İnt. Dr. Musa Batuhan YOLCU, Sağlıkta Arttırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, 3 Boyutlu Yazıcı kullanımı

Yeşil Science – Dr.Yusuf YEŞİL, Mobil Sağlık ve Yapay Zekâ Uygulamaları

15.00- 15.15

“Bir Fikrim Var” Ödül Töreni

15.15 – 15.30

Ara

15.30 – 16.40

Panel: Robotik Cerrahi

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Süleyman SEVİNÇ, Labenko Bilişim A.Ş.

Konuşmacılar:

Prof.Dr.Özer MAKAY, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trepanasyondan Robotik Cerrahiye

Prof.Dr.Bülent ÖNAL, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ürolojide Robotik Cerrahi

Bekir Yavuz, Cordamed Biomedikal Mühendislik, Robotik Cerrahi Teknolojisi

16.40 – 17.00                     Sağlıkta Yapay Zeka Hukuki Boyutu

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Esra Meltem KOÇ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:    Av. Sabire Sanem Yılmaz, Sağlıkta Yapay Zeka Hukuki Boyutu

17.00-17.30                       Kapanış