Derin Öğrenme Modelleri ile Akciğer ve GGO Bölgeleri için Anlamsal Bölütleme Workshop Kayıt Formu 28 Ocak 2022 (Kontenjan dolmuştur…)